Które kraje mają wpływ na rynek filcu?

 
 
 
Warning
 
 
 
Wprowadzenie > Aktualności > Które kraje mają wpływ na rynek filcu?
 
Aktualności i artykuły
 
 

Które kraje mają wpływ na rynek filcu?

 28. 8. 2014

Filc jest jednym z najstarszych tekstyliów znanych ludzkości. O czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, jego użytkowanie zupełnie się zmieniło. Jednakże jedno pozostało niezmienne – tak dla człowieka starożytnego, jak i nowoczesnego – wartość filcu ze względu na różnorodne zastosowanie. W które kraje zaspokajają zapotrzebowanie? Artykuł ten opisuje największych producentów filców na świecie w oparciu o statystyki Międzynarodowego Centrum Handlu (kategoria 560221 – filc, nieimpregnowany, powlekany, pokrywany lub laminowany, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, (z wyłączeniem filcu igłowego oraz tkaniny z włókien przeszyta).

 

Pochodzenie filcu

Archeologowie odkryli na malowidłach ściennych dowody wytwarzania filcu jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Człowiek starożytny szybko odkrył wspaniałe zalety i zastosowanie w celu wytwarzania ubrań, siodeł i wytrzymałych namiotów.

 

Jedna z najstarszych lokalizacji manufaktury filcu i jego zastosowania została znaleziona na Syberii (północna Azja) w zamarzniętym grobowcu koczowników. Greccy i Rzymscy żołnierze chronili swoje stopy przed zimnem stosując filcowe skarpety, tuniki i buty. Popularność filcu rozszerzała się na Europę Północną. Współcześnie filc jest produkowany przemysłowy, a handel tą tkaniną obejmuje cały świat. Największym producentem i eksporterem w Europe pozostają Niemcy, inni najwięksi światowi dostawcy to kraje azjatyckie oraz Stany Zjednoczone.

Najważniejsi producenci filcu

Niemcy są największym producentem i eksporterem netto filcu. Eksport kraju siege 20,8 mln EUR w 2013 roku, co stanowi trzykrotność eksportu Włoch, drugiego największego eksportera. Możliwości eksportowe Niemiec ustabilizowały się w ostatnich czterech latach, co widać w udziale tego kraju w ogólnym eksporcie w kolejnych latach - 37,3% w 2009, 31,2% w 2010, 30,9% w 2011, 31,3% w 2012 oraz 31,7% w 2013.

 

Według danych statystycznych Międzynarodowego Centrum Handlu, China wyeksportowała 1182 tony filcu w ubiegłym roku – największa ilość spośród wszystkich członków. Osiągnięta pozycja nie jest zaskoczeniem – Chiny są największym eksporterem i drugim największym importerem na świecie. Niemcy miały drugi największy eksport z ilością 1128 ton.

 

Stany Zjednoczone zwiększy eksport o ponad 120% (570 ton) w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku (226 ton). Wielkość eksportu pozostałych krajów pozostał na poziomie poniżej 500 ton w 2013 roku – włączając Indie, Meksyk i Hiszpanię. Eksport Stanów Zjednoczonych w 2013 roku wart był 3,2 mln EUR i utrzymuje trend wzrostowy w ciągu ostatnich czterech lat.

 

Indie utrzymują wzrost produkcji filcu i w udziale w rynku i są obecnie czwartym największym eksporterem. Udział kraju w ogólnych zyskach z handlu wyniósł 6,2% i utrzymuje trend wzrostowy w ciągu ostatnich dziesięciu lat, jednak jest poniżej poziomu rekordowego roku 2010, kiedy wyniósł 7,2%.

 

Jak wspomniano powyżej, kraje takie jak Meksyk, Japonia, Włochy i Hiszpania pozostają ważnymi eksporterami, jednak ich udział w rynku jest zdecydowanie niższy w porównaniu z Chinami czy Niemcami. Według danych statystycznych z lat ubiegłych, liderzy na rynku eksportu filcu pozostają niezmienni.