Filc wełniany

 
 
 
Warning
 
 
 
Wprowadzenie > Filc wełniany
 
Charakterystyka filcu wełnianego

Prasowany filc wełniany jest jednym z nastarszych materiałów tekstylnych i używanych w większości gałęzi przemysłów i do różnych celów.

Filc wełniany ma strukturę tekstylną złożoną z włókien, które są fizycznie przeplatane i ujednolicane przez zastosowanych działań mechanicznych, chemicznej i wilgości, ale bez użycia dziania, tkania, łączenia, stapiania lub sklejania.
 

 

Filc wełniany jest wytwarzany z wyłącznie jednego rodzaju włokien wełnianych albo kombinacji nowych i odzyskiwanych włókien wełnianych mieszanych z włóknami sztucznymi, roślinnymi itd.

 
 

Charakterystyka wełny
  • wełna absorbuje 40% wody i 100% wilgoci (np. wełna dobrze pochłania pot)
  • ma właściwości hydrofobowe i hydrofilowe
  • największa chłonność w porównaniu z innymi włóknami
  • ognioodporna, nie topi się
  • punkt zapłonu to 600°C
  • zdolność rozkładu
  • materiał odnawialny
 
 

 
 

Ochrona środowiska naturalnego oraz wpływ filcu wełnianego na środowisko naturalne

Filc wełniany jest materiałem tradycyjnym, który był używany w całej historii ludzkości. Filc wełniany jest produktem, który nie jest szkoldiwy dla środowska naturalnego i daje możliwość rozkładu biologicznego, co zapewnia lepsze środowisko naturalne i zdrową florę i faunę. Wyroby z filcu wełnianego są częścią przemysłu ekologicznego.

 
 
 

Proces produkcji filcu wełnianego

 

Mieszanie surowej wełny
Surowa wełna o wymaganej jakości mieszana jest manualnie. Zwykle do wytwarzania filcu używane są włókna wełniane o średnicy od 22 do 28 mikronów. Mieszana wełna zawiera surową wełnę i włókna sztuczne w pożądanej proporcji.
Otwieranie
Włókna wełniane są otwierane i dzielone z zastosowaniem urządzenia do otwierania wełny. W urządzeniu tym zamontowane są kolce i druty, które rozplatają wełniane włosie.
Czesanie
Włókna wełniane są czesane i wyrównywane na zgrzblarce. Zgrzblarka przy pomocy walców iglastą powierzchnią, obracając się w przeciwnym kierunku, działa na włókna wełniane jak grzebień.
Formowanie warstwy
Poszczególne warstwy włókien wełnianych są umieszczane jedna na drugiej na stole roboczym. Ilość ułożonych warstw zależy od grubości i gęstości filcu.
Spilśnianie
Proces ten jest realizowany na spilśniarce i polega na przeplataniu wszystskich warstw włókien wełnianych w jedną całość przy zastosowaniu pary wodnej.
Utrwalanie
Ciągły nacisk używany jest w zależności od twardości w celu osiągnięcia wymaganej gęstości.
Maglovanie
Filcowe pasy przechodzą przez elektrycznie ogrzewane walce, aby wyrównać równą grubość całego arkusza filcu.
Pakowanie
Filcowe pasy są cięte i krojone według wymagań klientów, a następnie są walcowane. Na końcu filc jest pakowany w folię plastikową.